108-109 ซ.โรงแรมเดอะซิตี้ ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 
 0-3831-4158-9